Byggherretjänster

Ta kontakt med oss

Ab Chris-Cons Oy:s målsättning är att betjäna kunderna på ett så mångfasetterat sätt som möjligt som totalentreprenad. I dag är byggandet förknippat med en stor mängd byråkrati, så det kan vara svårt att få tillräcklig kunskap. Till exempel kan en privat byggare inte på något sätt känna till allt som krävs vid byggande.

 

Vi är branschproffs och vi hjälper våra kunder att förverkliga drömmarna. Vi hjälper till med allt från endast arbetsledning och byråkratiska frågor eller så kan vi genomföra hela byggnads- eller renoveringsprojektet från början till slut om ni så önskar. Vi möjliggör flexibla lösningar för våra kunder efter behov.

Tjänsten Nyckelfärdigt

Ab Chri-Cons Oy kan vid behov leda hela byggprojektet från början till slut; sömlöst och med måttliga kostnader. Byggherretjänsten genomförs med partner i vårt samarbetsnärverk och vi leder projektet, varvid hela byggprojektet är så lätt och smidigt som möjligt.
I vissa fall har vår nyckelfärdiga lösning överraskande visat sig vara det mest helhetsekonomiska alternativet, men det är flera faktorer som spelar in. Fråga gärna om pris och låt oss sköta hela byggprojektet från början till slut.

Byggherretjänsterna riktar sig till de kunder som inte hinner eller kan genomföra ett byggprojekt. Uppgifterna är beroende på objektets omfattning och byggherrens val:

  • välja projekterare (t.ex. arkitekt, konstruktion, VVSE, inredning, gårdsarbeten) och träffa avtal

  • styra projekteringen – och kostnadsuppskattningarna samt upprätta preliminär tidplan

  • arrangera entreprenadanbudsförfarande för byggandet

  • utarbeta entreprenadavtal (t.ex. löpande räkning, målpris, fast entreprenad)

  • övervaka betalningstidplaner och arbetet

  • delta i myndighetskontrollerna, även konstruktionsplanering

Samarbetet med oss är lätt och pålitligt

Ab Chri-Cons Oy har ett omfattande nätverk av samarbetspartner, så vi kan säkerställa att ditt projekt löper säkert och på bästa möjliga sätt. Ta kontakt!

Be oss om mer information
Byggchef, Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Ansvarig arbetsledare och byggnadskontrollant

Den ansvariga arbetsledaren leder byggarbetet samt sörjer för att regler och bestämmelser som gäller byggande följs. Den ansvariga arbetsledaren ansvarar även för bygglovet och att god byggnadssed följs på byggplatsen samt för arbetarsäkerheten.

Ansvarig mästare och byggledare, Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Projektering och konstruktionsprojektering

Vi sköter allt projekteringsarbete efter kundens behov, till exempel arkitekt-, lov- och byggritningar. Vi utför arbetet på tim- eller entreprenadbasis enligt avtal.

Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Kontaktuppgifter

Varje byggprojekt är unikt och vi kartlägger våra kunders behov individuellt. Lämna en kontaktbegäran med blanketten, så tar vi fram en lämplig tjänstehelhet åt dig.