Våtrumsövervakning och vattenisolering

Se våra kontaktuppgifter

Vattenisoleringen av badrummet är ett kritiskt arbetsskede som kräver yrkeskunskap och noggrannhet. Gör rätt på en gång för att trygga en lyckad och smidig badrumsrenovering.

 

Kontakta oss om du behöver professionell våtrumsövervakning. Vi verkar som beställarens intressebevakare och arbetskontrollanter. Gör rätt på en gång för att trygga en lyckad och smidig badrumsrenovering. I regel omfattar våra kunder disponenter, husbolag och privatpersoner.

 

Beställ och begär anbud på våtrumsövervakning

Ta kontakt med oss

Tjänster som vi kan erbjuda er

 • Kontroll av vattenisolering

 • Kontroll av fall i golvet

 • Tätning av genomföringar

 • Vattentäthetstester

 • Kontroll av golvbrunnsanslutningar

 • Mätning av filmtjocklek med rätt verktyg

 • Besiktningsprotokoll

 • Kontroll av bräddtrösklar

 • Installation av plastmattor

 • Kontroll av kompatibla och typgodkända vattenisoleringar

 • Övervakning av elsäkerhetsbestämmelser i våtrum. Säkerhetsavstånd, jordfelsbrytare och placering av eluttag

Kontaktuppgifter

Varje byggprojekt är unikt och vi kartlägger våra kunders behov individuellt. Lämna en kontaktbegäran med blanketten, så tar vi fram en lämplig tjänstehelhet åt dig.

Ta kontakt och vi berättar mera!