Mätningar och fotografering med värmekamera

Ta kontakt med oss

Vi utför till exempel fotografering med värmekamera för att utreda byggnaders värmeläckage. Fotograferingen avslöjar köldbryggor i konstruktionerna, värmeläckage och till och med eventuella rörläckage inne i konstruktionerna. Vi kartlägger dessutom fuktskador.

Fotografering med värmekamera

Byggnaders värmeläckage orsakar energispill, försämrar boendekomforten och ökar risken för fuktskador. Fotografering med värmekamera är ett utmärkt redskap när man vill utreda många fastighetstekniska problem. Den avslöjar köldbryggor i konstruktionerna, värmeläckage och till och med eventuella rörläckage inne i konstruktionerna. Med värmekamera kan man på ett konkret sätt lokalisera bland annat placeringen av golvvärmekablar och eventuella problem med dem. Värmekameran skapar en bild utgående från det infraröda ljus som ett fast objekt avger, varvid man från bilden kan fastställa objektets yttemperatur i grader.

Kartläggning av fuktskador

Rentav över hälften av våra byggnader lider av olika svåra fuktskador, och i vart fjärde fall har mögelproblem påträffats. Problemet i egnahemshus är ofta en otillräcklig ventilation. Den moderna boendestilen ger upphov till en hög fuktbelastning.

Våtrumsövervakning, Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Våtrumsövervakning och vattenisolering

Vattenisoleringen av badrummet är ett kritiskt arbetsskede som kräver yrkeskunskap och noggrannhet. Gör rätt på en gång för att trygga en lyckad och smidig badrumsrenovering.

Byggchef, Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Referenser

Vi är mångkunniga experter inom bygg- och konstruktionsområde. Bekanta dig med våra föregående projekt under åren!

Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Kontaktuppgifter

Varje byggprojekt är unikt och vi kartlägger våra kunders behov individuellt. Lämna en kontaktbegäran med blanketten, så tar vi fram en lämplig tjänstehelhet åt dig.