Ab Chri-Cons Oy - En professionell ansvarig arbetsledare

Ab Chri-Cons Oy erbjuder pålitliga och högklassiga arbetsledartjänster för byggen i huvudsak i Borgå och närliggande kommuner. Dessutom omfattar verksamheten i väsentlig grad bland annat huvudprojekterar-, övervaknings- och byggherretjänster.

Företagets rötter går tillbaka till 1982 när pappan i familjen började erbjuda byggtjänster. Ab Chri-Cons Oy grundades år 2013 och vi har flera generationers erfarenhet av våra olika arbetsuppgifter. Vi erbjuder våra tjänster på axeln Helsingfors–Lovisa. Vid behov och enligt avtal även på annat håll i Finland. Vi betjänar privatpersoner och företag samt andra samfund vid nybyggnation och renoveringsprojekt på finska, svenska och engelska.

Ab Chri-Cons Oy bistår även med hjälp när ni ansöker om bygglov och vi kan vid behov även sköta hela byggprojektet.
En pålitlig ansvarig byggledare med gedigen kompetens hjälper dig att förverkliga dina drömmar!
Vi sköter nybyggen och även renoveringsprojekt, till exempel modifiering av affärslokaler och egnahemshus, där en ansvarig arbetsledare behövs.

Ansvarig arbetsledare och byggnadskontrollant

Den ansvariga arbetsledaren leder byggarbetet samt sörjer för att regler och bestämmelser som gäller byggande följs. Den ansvariga arbetsledaren ansvarar även för bygglovet och att god byggnadssed följs på byggplatsen samt för arbetarsäkerheten.

Ansvarig arbetsledare och byggnadskontrollant

Projektering och konstruktionsprojektering

Vi sköter allt projekteringsarbete efter kundens behov, till exempel arkitekt-, lov- och byggritningar. Vi utför arbetet på tim- eller entreprenadbasis enligt avtal.

Projektering och konstruktionsprojektering

Kontaktuppgifter

Varje byggprojekt är unikt och vi kartlägger våra kunders behov individuellt. Lämna en kontaktbegäran med blanketten, så tar vi fram en lämplig tjänstehelhet åt dig.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss via telefon +358 40 5481849 eller lämna en kontaktbegäran med blanketten , så tar vi fram en lämplig tjänstehelhet åt dig.