Vastaava työnjohtaja ja rakennusvalvoja

Ota yhteyttä

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisesta. Vastaavan työnjohtajan vastuulle kuuluu myös rakennusluvan ja hyvän rakennustavan noudattaminen työmaalla sekä työturvallisuusasiat.

 

Käytämme valvontapalvelussamme läpinäkyvää ja ajantasaista Kotopro-mobiilidokumentointia, jossa tilaaja pääsee näkemään reaaliaikaisesti työmaan valvontatilanteen. Palvelussamme mobiilidokumentointi voidaan veloituksetta laajentaa koskemaan myös muita urakoitsijoita, jolloin heiltä saadaan kriittisten työvaiheiden kuvallinen dokumentti omista työsuoritteistaan. Ohjelmaa on helppo käyttää, minkä lisäksi se toimii kaikilla kännyköillä. Läpinäkyvä ja ajantasainen dokumentointi nostaa laatua ja tuottaa kiistatonta faktatietoa sekä nostaa kiinteistön jälleenmyyntiarvoa.

Vastaavan työnjohtajan tulee muun muassa huolehtia siitä, että:

  1. rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle;
  2. rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä;
  3. rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;
  4. luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa;
  5. rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

(Maankäyttö- ja rakennusasetus 73 §)

 

 

 

 

Rakennusvalvoja

Meidän kauttamme saat myös rakennustyömaan valvontaan liittyvät palvelut. Työmaalla tehtyjä virheellisiä rakenteita tai huonoja ratkaisuja on vaikeaa ja kallista korjata jälkikäteen. Oikealla työnaikaisella valvonnalla voit olla varma siitä, että työmaa on toteutettu niin kuin on suunniteltu ja projekti kulkee eteenpäin.


Valvoja on hyvä saada mukaan rakennushankkeeseen niin hyvissä ajoin kuin mahdollista, sillä hän osallistuu suunnitteluun, urakkatarjousvaiheeseen ja urakkaneuvotteluihin sekä kaikkiin palavereihin. Valvojan tehtäviin kuuluu myös järjestää työmaapalaverit, missä käydään läpi projektin pysyminen aikataulussa, suunnitelmien toteutuminen ja mahdolliset muutokset. Työmaapalavereihin osallistuvat pääurakoitsija, alihankkijoita, kaikki suunnittelijat ja mahdollisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli.


Ab Chri-Cons Oy on sitoutumaton “ulkopuolinen taho”, joka pitää huolta siitä, että projekti kulkee niin kuin pitääkin.

Työsuojelukoordinaattori, Chri-Cons Oy Ab, Porvoo

Työsuojelukoordinaattori

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tahon (rakennuttaja) on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Märkätilavalvonta ja vesieristys, Chri-Cons Oy Ab, Porvoo

Märkätilavalvoja

Kylpyhuoneen vesieristäminen on kriittinen työvaihe, joka vaatii ammattitaitoa sekä huolellisuutta. Tehdään asiat kerralla kuntoon, että saadaan onnistunut ja vaivaton kylpyhuoneremontti.

Chri-Cons Oy Ab, Porvoo

Yhteydenotto

Jokainen rakennusprojektimme on erilainen, ja kartoitamme asiakkaidemme tarpeet yksilöllisesti. Jätä lomakkeen kautta yhteydenottopyyntö, niin teemme tarjouksen sinulle sopivasta palvelukokonaisuudesta.