Kosteudenhallintakoordinaattori ja työsuojelukoordinaattori

Ota yhteyttä

Kosteudenhallintakoordinaattori

Vuoden 2018 alussa voimaan tullut uusi kosteusasetus toi rakentamisen kosteushallintaan lisää suunnitelmallisuutta ja vastuuta. Uusissa rakennushankkeissa hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö on nimettävä rakennuslupavaiheessa.


Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edustajana. Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan. Luvanvaraisessa rakentamisessa hankkeen kosteudenhallintaselvityksessä hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kosteudenhallintakoordinaattorina toimivan henkilön rakennusvalvontaviranomaisille.

Työsuojelukoordinaattori

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tahon (rakennuttaja) on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.


Edellä mainittujen asioiden toteutumiseksi valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009, 426/2004) edellytetään, että rakennuttaja nimeää rakennushankkeille työturvallisuusvastaavan eli työturvallisuuskoordinaattorin.


Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009 / 205 / 2. luku / 5 §, ensimmäinen lause: 

Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. 


Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan edustaja. Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä määrittelee myös EU-direktiivi (92/57 ETY). Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on pätevyys, toimivaltuudet ja muut edellytykset tehtävistä huolehtimiseen.

Vastaava mestari ja rakennusvalvoja, Chri-Cons Oy Ab, Porvoo

Vastaava työnjohtaja ja rakennusvalvoja

Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisesta. Rakennusmestarin vastuulle kuuluu myös rakennusluvan ja hyvän rakennustavan noudattaminen työmaalla sekä työturvallisuusasiat.

Vastaava mestari, Chri-Cons Oy Ab, Porvoo

Rakennuttamispalvelut

Hoidamme kaikki suunnitteluun kuuluvat työt asiakkaan tarpeiden mukaan, esimerkiksi arkkitehti-, lupa- ja rakennepiirustukset. Teemme työt sopimuksen mukaan joko tunti- tai urakkaveloituksena.

Chri-Cons Oy Ab, Porvoo

Yhteydenotto

Jokainen rakennusprojektimme on erilainen, ja kartoitamme asiakkaidemme tarpeet yksilöllisesti. Jätä lomakkeen kautta yhteydenottopyyntö, niin teemme tarjouksen sinulle sopivasta palvelukokonaisuudesta.