Vastaavamestari ja rakennusvalvoja

Vastaavamestari

Vastaava mestari eli vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisesta. Vastaavan mestarin vastuulle kuuluu myös rakennusluvan ja hyvän rakennustavan noudattaminen työmaalla, sekä työturvallisuusasiat.

Vastaavan mestarin tulee mm. huolehtia siitä, että:

1) rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle;
2) rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä;
3) rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin
toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;
4) luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa;
5) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt
piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.
(Maankäyttö- ja rakennusasetus 73 §)

Rakennusvalvoja

Meidän kauttamme saat myös rakennustyömaan valvontaan liittyvät palvelut. Työmaalla tehtyjä virheellisiä rakenteita tai huonoja ratkaisuja on vaikeaa ja kallista korjata jälkikäteen. Oikealla työnaikaisella valvonnalla voit olla varma siitä, että työmaa on toteutettu niin kuin on suunniteltu ja projekti kulkee eteenpäin. 

Valvoja on hyvä saada mukaan rakennushankkeeseen niin hyvissä ajoin kuin mahdollista, sillä hän osallistuu suunnitteluun, urakkatarjousvaiheessa ja urakkaneuvotteluissa sekä kaikissa palavereissa. Valvojan tehtävään kuuluu myös järjestää työmaapalaverit, missä käydään läpi projektin pysyminen aikataulussa, suunnitelmien toteutuminen ja mahdolliset muutokset. Työmaapalavereihin osallistuu pääurakoitsija, alihankkijoita, kaikki suunnittelijat ja mahdollisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli.

Ab Chri-Cons Oy on sitoutumaton, “ulkopuolinen taho”, joka pitää huolta siitä, että projekti kulkee niin kuin pitääkin.

Työsuojelukoordinaattori

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tahon (rakennuttaja) on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Lue lisää!

Märkätilavalvoja

Kylpyhuoneen vesieristäminen on kriittinen työvaihe ja vaatii ammattitaitoa sekä huolellisuutta. Tehdään asiat kerralla kuntoon, että saadaan onnistunut ja vaivaton kylpyhuoneremontti.

Lue lisää!

Yhteydenotto

Jokainen rakennusprojektimme on erilainen ja kartoitamme asiakkaidemme tarpeet yksilöllisesti. Jätä lomakkeen kautta yhteydenottopyyntö, niin teemme sinulle sopivan palvelukokonaisuuden.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!