Työsuojelukoordinaattori

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tahon (rakennuttaja) on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Em. asioiden toteutumiseksi Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009, 426/2004) edellytetään, että rakennuttaja nimeää rakennushankkeille työturvallisuusvastaavan eli työturvallisuuskoordinaattorin.

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009 / 205 / 2 luku / 5 § ensimmäinen lause. Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori.

Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan edustaja.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä määrittelee myös EU-direktiivi (92/57 ETY). Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on pätevyys, toimivaltuudet ja muut edellytykset tehtävistä huolehtimiseen.

Vastaavamestari

Vastaavamestari eli vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisesta. Rakennusmestarin vastuulle kuuluu myös rakennusluvan ja hyvän rakennustavan noudattaminen työmaalla, sekä työturvallisuusasiat.

Lue lisää!

Rakennuttamispalvelut

Hoidamme kaikki suunnitteluun kuuluvat työt asiakkaan tarpeiden mukaan, esimerkiksi arkkitehti-, lupa-, ja rakennepiirustukset. Teemme työt sopimuksen mukaan joko tunti- tai urakkaveloituksena.

Lue lisää!

Yhteydenotto

Jokainen rakennusprojektimme on erilainen ja kartoitamme asiakkaidemme tarpeet yksilöllisesti. Jätä lomakkeen kautta yhteydenottopyyntö, niin teemme sinulle sopivan palvelukokonaisuuden.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!