Huvudplanering och byggnadskonstruktion

Kontakta oss

Planeringstjänster

Huvudplanerarens arbetsuppgifter utförs huvudsakligen i Östra Nyland och huvudstadsregionen, med undantag av Helsingfors. Vi betjänar också i andra delar av Finland enligt överenskommelse. Vid behov fungerar vi som både ansvarig arbetsledare och huvudplanerare i projektet. Därav kommer både anordnandet av arbetsplatsmöten och hanteringen av byråkratin i samband med tillståndsprocessen av den ansvariga arbetsledare ske lättare.

Vad är huvudplanerarens uppgift?

Byggprojektet måste inkludera både en huvudplanerare och en byggnadplanerare, samt i de flesta fall en eller flera specialplanerare. Huvudplaneraren ger råd till den tillståndssökande om vilka särskilda planerare som behövs i projektet. Vid behov kommer en bekräftelse av ärendet att skaffas vid byggnadsövervakningen.

 

Huvudplaneraren ansvarar för helhetsplaneringen av byggnadsprojektet och ser till att planerna passar ihop och bildar en helhet som uppfyller de krav som ställs. En bra huvudplanerare ser till att planerna har genomförts professionellt och är lättgenomförbara på byggarbetsplatsen.

Vad gör huvudplaneraren i praktiken?

Huvudplaneraren ansvarar för att planerna är kompatibla, av hög kvalitet och genomförbara. Högklassiga planer och deras samordning minskar på antalet förändringar på byggarbetsplatsen och kan spara ganska mycket pengar för byggaren i fråga.

 

Är det värt att betala en mindre effektiv arbetare för ett långsamt utförande, eller föredrar du att välja en kvalificerad huvudplanerare för att säkerställa att planerna för byggarbetsplatsen är av hög kvalitet och aktuell? Med hjälp av huvudplaneraren går projektet som det ska. Bra planer och deras professionella samordning gör det möjligt att flytta in i ett funktionellt och säkert hem mycket snabbare.

 

Vi sköter allt arbete som är involverat i konstruktionen och planeringen enligt kundens behov, såsom arkitekts-, tillstånds- och konstruktionsritningar. Vi att göra arbetet antingen som en tim- eller kontraktsavgift enligt kundens önskemål.

Fråga mer om våra tjänster
Huvudansvariga byggmästaren och byggnadsövervakaren, Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Den ansvariga arbetsledare och byggnadsövervakaren

Den ansvariga arbetsledaren ansvarar för byggnadsarbetet och ser till att regler och bestämmelser om byggandet följs. Den ansvariga arbetsledaren ansvarar också för att bygglovet och god byggvanor på platsen följs samt arbetssäkerheten.

Övervakning av våtutrymmen och vattentätning, Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Våtrumsövervakning

Vattentätning i badrummet är en kritisk arbetsfas som kräver professionalism och omsorg. Låt oss göra saker rätt med en gång så vi får en lyckad och problemfri badrumsrenovering.

Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Kontakta oss

Var och en av våra byggprojekt är olika, och vi kartlägger våra kunders behov individuellt. Skicka in en kontaktförfrågan via formuläret så lämnar vi en offert på ett servicepaket som passar dig.