Fuktkontrollsamordnare och arbetssäkerhetssamordnare

Kontakta oss

Fuktkontrollsamordnare

Den nya fuktförordningen, som trädde i kraft i början av 2018, medförde mer planering och ansvar för luftfuktighetshanteringen av byggandet. I nybyggnadsprojekt ska den person som ansvarar för övervakningen av luftfuktighetskontrollen av projektet utses under bygglovsfasen.

 

Fuktkontrollsamordnaren fungerar som representant för den person som startar projektet i byggprojektet. Hens uppgift är att övervaka och styra genomförandet av fukthantering av byggprojektet under hela byggprocessen. I en licensierad konstruktion informerar den person som startar projektet i projektets fuktighetshanteringsförklaring byggnadskontrollmyndigheterna om den person som fungerar som fuktkontrollsamordnare.

Arbetssäkerhetssamordnare

Den som initierar byggprojektet (byggaren) ska se till att byggnaden utformas och uppförs i enlighet med de regler och bestämmelser som gäller för byggandet.

 

För att uppnå ovan nämnda saker förutsätter statsrådets förordning om byggnadsarbetets säkerhet (205/2009, 426/2004) att byggaren utser en arbetssäkerhetsansvarig för byggprojektet, det vill säga en arbetssäkerhetssamordnare.

 

Statsrådets förordning om byggnadsarbetets säkerhet 26.3.2009 / 205 / 2: a kapitel / 5, första meningen:

Byggaren ska utse en kvalificerad säkerhetssamordnare för varje byggprojekt som motsvarar projektets svårighetsgrad.

 

Säkerhetssamordnaren är en representant för byggaren. Säkerhetssamordnarens uppgifter definieras också i EU-direktivet (92/57 EEG). Byggaren ska se till att säkerhetssamordnaren har kompetens, befogenheter och andra villkor för att utföra uppgifterna.

Huvudansvarig mästare och byggnadsövervakare, Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Ansvarig arbetsledare och byggnadsövervakare

Den ansvariga arbetsledaren ansvarar för byggnadsarbetet och ser till att regler och bestämmelser om bygget följs. Det är också den ansvariga mästaren som ansvar att följa bygglov och goda byggvanor på arbetsplatsen samt arbetssäkerheten.

Ansvarig byggmästare, Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Byggherretjänster

Vi sköter allt arbete som är involverat i konstruktionen och planeringen enligt kundens behov, såsom arkitekts-, tillstånds- och konstruktionsritningar. Vi att göra arbetet antingen som en tim- eller kontraktsavgift enligt kundens önskemål.

Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Kontakta oss

Var och en av våra byggprojekt är olika, och vi kartlägger våra kunders behov individuellt. Skicka in en kontaktförfrågan via formuläret så lämnar vi en offert på ett servicepaket som passar dig.