Ansvarig arbetsledare och byggnadsövervakare

Kontakta oss

Den ansvariga arbetsledaren

Den ansvariga arbetsledaren ansvarar för byggnadsarbetet och ser till att regler och bestämmelser om bygget följs. Det är också den ansvariga arbetsledaren som ansvarar över att följa bygglov och goda byggvanor på arbetsplatsen samt arbetssäkerheten.

 

I vår övervakningstjänst använder vi det transparenta och uppdaterade Kotopro mobil dokumentationen, där kunden kan se arbetsplatsens övervakningsstatus i realtid. I vår tjänst kan mobil dokumentation utökas kostnadsfritt till andra ansvariga arbetsledare, så att de kan få ett fotodokument av sitt eget arbetsutförande av kritiska arbetsfaser. Programmet är enkelt att använda och fungerar på alla mobiltelefoner. Den transparenta och aktuella dokumentationen höjer kvaliteten och producerar obestridlig faktainformation samt ökar fastighetens andrahandsvärde.

Den ansvariga arbetsledaren ska bland annat se till att:

  1. byggstarten anmäls till byggnadskontrollmyndigheten;
  2. byggarbetet utförs i enlighet med det beviljade tillståndet och överensstämmer med bestämmelserna och reglerna om byggandet;
  3. under byggnadsarbetet vidtas nödvändiga åtgärder som svar på eventuella brister eller fel som upptäckts;
  4. de granskningar som bestämts i avtalet begärs i god tid och skall utföras vid öppningsmötet eller i övrigt skall de bestämda kontroller och åtgärder utföras i ett lämpligt skede av arbetet;
  5. godkända ritningar och nödvändiga specialritningar, ett aktuellt bygginspektionsdokument, eventuella testresultat och andra nödvändiga dokument finns tillgängliga på byggarbetsplatsen.

(Markanvändning och byggreglering 73 §)

 

 

 

 

Byggnadsövervakare

Via oss kan du också få tjänster relaterade till övervakning av byggarbetsplatsen. Felaktiga strukturer eller dåliga lösningar som görs på byggarbetsplatsen är svåra och dyra att reparera efteråt. Med rätt arbetstidsövervakning kan du vara säker på att byggarbetsplatsen har förverkligats som planerat och att projektet går framåt.

 

Det är en bra idé att involvera övervakaren i byggprojektet så tidigt som möjligt, eftersom hen deltar i planeringen, kontraktsoffert fasen och kontraktsförhandlingarna samt i alla möten. Övervakarens uppgifter innefattar också att ordna byggarbetsplats möten, där genomförandet av planerna och eventuella ändringar gås igenom samt att projektet utförs enligt tidtabell. I byggarbetsplats möten deltar den ansvariga arbetsledaren, underleverantörer, alla konstruktörer och eventuella parter som påbörjar byggprojektet.

 

Ab Chri-Cons Oy är en oberoende "extern part" som ser till att projektet fungerar som det ska.

Arbetssäkerhetssamordnare, Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Arbetssäkerhetssamordnare

Den som initierar byggprojektet (den ansvariga arbetsledaren) ska se till att byggnaden planeras och utformas i enlighet med de regler och bestämmelser som gäller för byggarbeten.

Vattentätning och övervakning av våtutrymmen, Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Våtrumsövervakning

Vattentätning i badrummet är en kritisk arbetsfas som kräver professionalism och omsorg. Låt oss göra saker rätt med en gång så vi får en lyckad och problemfri badrumsrenovering.

Chri-Cons Oy Ab, Borgå

Kontakta oss

Var och en av våra byggprojekt är olika, och vi kartlägger våra kunders behov individuellt. Skicka in en kontaktförfrågan via formuläret så lämnar vi en offert på ett servicepaket som passar dig.