Projektering och konstruktionsprojektering

Projekteringstjänster

Vi sköter i huvudsak huvudprojekterartjänsterna i Östra Nyland och huvudstadsregionen, men även på annat håll enligt avtal. Vid behov kan vi verka som både ansvarig arbetsledare och huvudprojekterare i projektet, varvid arrangerandet av byggplatsmötena och byråkratin kring lovprocessen sköts bekvämast ur byggherrens synvinkel.

Vilken är huvudprojekterarens roll?

När man ansöker om bygglov för en byggplats måste man utse en huvudprojekterare. Huvudprojekteraren ansvarar för byggprojektets projekteringshelhet och ser till att konstruktionsunderlaget passar ihop och bildar en helhet som uppfyller de ställda kraven. En bra huvudprojekterare sörjer för att ritningarna har gjorts på ett kvalitativt sätt och att de enkelt kan förverkligas på byggplatsen.

Vad gör huvudprojekteraren i praktiken?

Huvudprojekteraren ansvarar för att ritningarna är kompatibla, högklassiga och genomförbara. Högklassiga ritningar och sammanpassning av dem minskar mängden ändringar som måste göras på byggplatsen och de kan utgöra en rejäl inbesparing för byggherren. Lönar det sig att betala åt en timmerman som står och väntar eller hellre välja en kompetent huvudprojekterare som sörjer för att ritningarna på byggplatsen är högklassiga och aktuella, så att projektet fortlöper som det ska? Om ritningarna är bra och de sammanpassas professionellt kan man flytta in i ett fungerande och säkert hem betydligt snabbare.

Vi sköter allt projekteringsarbete efter kundens behov, till exempel arkitekt-, lov- och byggritningar. Vi utför arbetet på tim- eller entreprenadbasis enligt avtal.

Ta kontakt

Kontakta oss via telefon +358 40 5481849 eller lämna en kontaktbegäran med blanketten , så tar vi fram en lämplig tjänstehelhet åt dig.