Mätningar och fotografering med värmekamera

Vi utför till exempel fotografering med värmekamera för att utreda byggnaders värmeläckage. Fotograferingen avslöjar köldbryggor i konstruktionerna, värmeläckage och till och med eventuella rörläckage inne i konstruktionerna. Vi kartlägger dessutom fuktskador.

Fotografering med värmekamera

Byggnaders värmeläckage orsakar energispill, försämrar boendekomforten och ökar risken för fuktskador. Fotografering med värmekamera är ett utmärkt redskap när man vill utreda många fastighetstekniska problem. Den avslöjar köldbryggor i konstruktionerna, värmeläckage och till och med eventuella rörläckage inne i konstruktionerna. Med värmekamera kan man på ett konkret sätt lokalisera bland annat placeringen av golvvärmekablar och eventuella problem med dem. Värmekameran skapar en bild utgående från det infraröda ljus som ett fast objekt avger, varvid man från bilden kan fastställa objektets yttemperatur i grader.

Kartläggning av fuktskador

Rentav över hälften av våra byggnader lider av olika svåra fuktskador, och i vart fjärde fall har mögelproblem påträffats. Problemet i egnahemshus är ofta en otillräcklig ventilation. Den moderna boendestilen ger upphov till en hög fuktbelastning.